CIDA 2020

2. Dijital Çağda İletişim Sempozyumu
Ekim 26-28, İzmir

CIDA International, 1989 yılında kurulan İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) ile 2000 yılından bu yana Türkiye ve yabancı ülkelerde olup da Türk yükseköğretim sistemine bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren iletişim fakültelerinin dekanlarınca oluşturulan İletişim Fakülteleri Dekanlar Konseyi’nin (İLDEK) birlikte gerçekleştirdiği uluslararası bir sempozyumdur.

SÜREKLİLİKLER VE KESİNTİLER:
KÜLTÜRLER PAZARLAR VE SİYASET

TAKVİM

BİLDİRİ ÖZETLERİ

ÖZETLERİ İNDİR

PROGRAM

PROGRAMI İNDİR

AÇILIŞ KONUŞMACILARI


PROF. DR. GUDA VAN NOORT
University of Amsterdam


PROF. DR. PHILIPPE MEERS
Antwerp University


DR. ECE ALGAN
Loughborough University

ÇAĞRI METNİ

İletişim süreçlerinin modern toplumların vazgeçilmez bir parçası olduğu düşüncesinin dillendirilmeye başladığı 20. yüzyılın başlangıcından günümüze dek, iletişim çalışmaları köklü bir disipline evrilerek zengin bir araştırma alanı haline gelmiştir. Yaklaşık yüzyıllık bu zaman dilimi siyasi, kültürel, toplumsal ve sektörel alanlarda derin devamsızlıkları ve değişimleri beraberinde getirmiştir. İletişim süreçlerinin gündelik hayatla olan organik ilişkisine de bağlı olarak tüm bu devamsızlıklar ve değişimler iletişim çalışmaları alanında yansımalarını bularak disiplin içerisinde pek çok farklı kırılmanın, kopuşun, yan dalın, kamplaşmanın ve yaklaşımın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Son 20-30 yıldır yeni iletişim teknolojilerinde tanık olduğumuz gelişmeler söz konusu devamsızlık ve değişimlerin güncel örnekleri olarak gösterilebilir. Her türlü içeriğin maruz kaldığı yeni üretim ve dağıtım süreçleri, çoklu medya platformlarına yayılan yeni anlatı biçimleri, sektörü ve pazarları dönüştüren üretici ve tüketici grupları, yeni nitelik ve nicelikteki veri biçimleri iletişim araştırmacılarının karşı karşıya kaldığı zorlukların sadece bazılarıdır. Özetle, deneyimlemekte olduğumuz dijital çağ karşımıza, yenilikçi yöntem ve bakış açılarını gerektiren yepyeni medya ekolojileriyle çıkmaktadır.

Değişim tüm hızıyla devam ederken, diğer yandan pek çok süreklilik olduğunu gözlemliyor ve doğası gereği toplumsal yaşama içkin olan iletişim süreçlerinde ısrarla değişmeyen olgularla karşılaşıyoruz. Özgürleşme, eşitlik, adalet ve daha iyi bir dünya tahayyülü gibi aşkın kaygılarımız hiç değişmeden bize meydan okumaya devam ediyor. En derin korkularımız, arzularımız ve kaygılarımız hala insan olmanın temel belirleyenleri olarak karşımızda duruyor. Modern demokratik toplumlarda iletişim süreçlerinin merkezî önemi tüm netliğiyle devamlılığını koruyor. Tüm bunlara bağlı olarak, toplumsal yaşamdaki ve iletişim teknolojilerindeki sayısız kırılmaya ve değişime rağmen iletişim kuramlarında ve uygulamalarında bu değişimlerden hiç etkilenmeyen olguların varlığına tanık oluyoruz. Bu bağlamda, pek çok yöntem, model, yaklaşım, teori ve düşünce akımı günümüzde geçerliliğini ve önemini ısrarla koruyor.

26-28 Ekim 2020 tarihinde İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan “Dijital Çağda İletişim Sempozyumu”nun bu seneki temasını toplumsal yaşamda ve iletişim çalışmalarında tanık olduğumuz tüm bu devamsızlıklar, süreklilikler ve değişimler oluşturuyor. “Süreklilikler ve Kesintiler” temasıyla, iletişim çalışmaları kapsamındaki farklı disiplin ve yaklaşımlardan gelen araştırmacı ve uygulamacıları bir araya getirecek bir bağlam sunmayı hedefliyoruz. Bu süreklilikler ve değişimler üzerine başlatılacak bir tartışmanın hem günümüz toplumlarını hem de bu toplumlara içkin iletişim süreçlerinin dinamiklerini daha iyi anlamlandırabilmemiz için elzem olduğu görüşünden yola çıkarak iletişim çalışmaları alanında çalışan araştırmacıları sempozyuma katkı sağlamaya davet ediyoruz.

Sempozyum Konuları

Aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte konu başlıkları şöyle sıralanabilir:

 • Tarih, kuramlar ve modeller
 • Medya, toplumsal cinsiyet ve LGBTQ+
 • Çocuk, gençlik ve medya
 • Hukuk, yönetişim ve iktidar
 • Sahiplik, yapım ve dağıtım
 • İzleyici ve alımlama
 • Medya ve diaspora
 • Küresel medya çalışmaları
 • Ağlar, kümeler ve azınlıklar
 • Sinematik anlatının eski ve yeni biçimleri
 • Etkileşimli medya ve dijital platformlar
 • Medya aktivizmi ve sosyal hareketler
 • Ekoloji ve sürdürülebilirlik
 • Büyük veri ve dijital insan bilimleri
 • Kurumsal kimlik, imaj ve itibar
 • Markalar, tüketiciler ve yeni pazarlar
 • Algı, ikna ve etkileşim
 • Halkla ilişkiler ve reklamda yeni yaklaşımlar
 • Etik, kriz ve sosyal fayda
 • Kültürlererası/kültüraşırı iletişim ve farklılık
 • Siyasetin medyatikleşmesi
ORGANİZASYON KURULU
DANIŞMA KURULU
BİLİM KURULU